Klachtenreglement Zorgboerderij Het Middelpunt

Klachtenreglement Zorgboerderij Het Middelpunt

 

Wat te doen bij een klacht over de zorgboerderij?

 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker of vrijwilliger van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

 

Stap 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

 

De zorgboerderij heeft een klachtenreglement cliënten zorgboerderijen. Het volledige klachtenreglement van zorgboerderij Het Middelpunt vind je hier.

 

·       Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.

·       Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel ouders of vertegenwoordigers of een familielid mee.

·       Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwens persoon is er voor u en uw belang.

o   Contactpersoon: Thorvald van den Bos. Telefoonnummer: 0318 438 968

·       Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk.

o   Klachtenfunctionaris: Wiena Bakker
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Telefoonnummer: 06 5388 5459.

·       Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet, kan je de klacht bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.

o   Zie http://www.akj.nl voor meer informatie. Telefoonnummer:  088 555 1000

 

Als je er met de zorgboerin, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

 

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

 

Schrijf een brief of e-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

·       Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

·       De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;

·       Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

·       De reden waarom je hier een klacht over hebt;

·       Een beschrijving van wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing te komen;

·       Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen (of e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

·       Je kunt ook gebruik maken van het formulier op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachten-commissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren. Telefonische nformatie over de klachtafhandeling: 0317-424181.
De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

 

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

 

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

·       Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;

·       De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;

·       Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil

·       Een beschrijving van wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing te komen;

·       Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.

Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·       Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

De geschillencommissie Landbouwzorggaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.  Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

Wil je meer informatie?

Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.

 

 

Close Panel

Contact

U vindt ons op het volgende adres:

Deelweg 20, 6718 SH Ede

Telefonisch zijn we bereikbaar onder 06-38351206

Ons Email adres is middelpunt@outlook.com